La perspectiva racional

K7(Hospital Productions, 2017)
synth-dub
11/05/2017

La perspectiva racional és el primer llarga durada d'Ex Continent. És un resultat artístic després d'un hiat creatiu entre 2015 i 2016, en què es va dedicar a la introspecció musical i personal que va donar lloc a aquest àlbum. Els múltiples escenaris i estats d'ànim acumulats en el treball constitueixen un exercici. A dins, hi trobem una lluita per connectar-se amb la necessitat vital de buscar respostes còsmiques i mundanes (tot intentant evitar filtres) i un intent de connectar amb la complexitat crítica de les múltiples realitats del present.

Cançons

1 - Fórmula base (Arnau Sala)
2 - Contingut com a sediment (Arnau Sala)
3 - Forma (Arnau Sala)
4 - Contingut (Arnau Sala)
5 - La perspectiva racional (Arnau Sala)
6 - Contagi (Arnau Sala)
7 - Parlem de perspectiva (Arnau Sala)
8 - Adaptació al medi (Arnau Sala)
9 - Humanització (Arnau Sala)
10 - Col·lapse (Arnau Sala)

Crèdits

Arnau Sala Sáez -