Venus

EP (U98 Music, 2020)
23/06/2020
  

Xarim Aresté ha sorprès tothom amb l'edició de l'EP Venus. Es tracta d'un disc de sis cançons compost i enregistrat al mateix moment que el seu recent Mercuri (U98 Music, 2020) i que dona sortida a un tipus de cançons més fosques que les del seu predecessor.

Cançons

1 - I que ens toqui el sol
2 - Hi ha més d'un intrús
3 - Aigua, gel, vapor i neu
4 - El teu commoure
5 - Tothom ho sap
6 - La llei