discos

1 - Instru-mental
2 - Abs-tracte
3 - A-sexual
4 - Curt-circuit
5 - Sobre-viure
6 - Des-espera
7 - Ana-lògic
8 - Cor-responent
9 - Con-fusió
10 - So-córrer
11 - Im-perdible
12 - Re-üll
13 - Im-pacte
14 - Re-tallar
15 - Dis-culpa
16 - In-tens
Clara Peya
A-A - Analogia de l'A-mort
CD (Satélite K, 2019)
Piano
06/12/2019
  
  


A-A (Analogia de l'A-mort) parla de les dualitats, dels contraris, de com es necessiten els uns als altres per poder ésser. Es tracta del primer disc a piano sol de Clara Peya, lleugerament acompanyat per un toc d'electrònica.