discos

caràtula disc

Edita: Grup Enderrock Edicions SL
D.L.: B-29.192-2013
Director editorial: Lluís Gendrau
Directora de redacció: Andrea Romanos
www.enderrock.cat/edr
enderrock@enderrock.cat
Imatge de portada: Óscar Garrido
Del 25 de maig a l'1 de juny de 2017