discos

caràtula disc

Edita: Grup Enderrock Edicions SL
D.L.: B-29.192-2013
Director editorial: Lluís Gendrau
Directora de redacció: Andrea Romanos
www.enderrock.cat/edr
enderrock@enderrock.cat
Imatge de portada: Marta Escolà
Del 21 al 27 d'abril de 2017