QUIMI PORTET
Concert-homenatge a Carles Sabater
Marc Grau
Pau Riba
Els Pets
Orquestra Plateria
Suede
Què se n'ha fet d'U-tòpics