Brad Mehldau. Made in Barcelona
Chris Cheek. Aire fresc
Jeff Ballard. El gran conversador
Jordi Rossy. Breu hist�ria d'un documental
Frank Sinatra. El Sinatra més franc
Manel Camp. Resoldre l'enigma
Danilo Pérez. Músic global
Javier Galiana. Picardia flamenca
Jessie Evans. La nova Joséphine Baker
Cece Giannotti. Una veu sobre sis cordes
Kind of Blue. Obra de capçalera
Un tal Jaç. Investigació televisada
+ Festivals de Jazz d'hivern