Decapitació VIII

‘Y es cosa clara que si vas al espejo / verás tu cara’
Profecías de Perogrullo

Home alt en cambra petita
prepara navalla i tub.
S'afaita, més no s'ajup
i el mirall el decapita.


Tot i que la cançó d’El Petit de Cal Eril l’anomena “Decapitació I”,
al poemari Les decapitacions (1934) tenia com a títol original “Home alt en cambra petita”
i en altres edicions està numerada diferent. A les Obres Completes de Joan Oliver (Pere Quart) apareix com a “Decapitació VIII”.


Amb el suport de: