Exili

La meva pàtria
eren les nostres paraules.
L'amor és una arquitectura
de mots.
Per tu buidats,
l'exili és l'únic camí.

I ara, qué en faré dels nostres mots,
d'aquesta amarga heréncia trencadissa
de l'amor?
No hi ha lloc
en la meva vida per guardar-los,
i el seu pes em doblega
davant l'horitzó. 
Amb el suport de: