discos

1 - Pit roig
2 - Caminet
3 - Pruner
4 - La papallona
5 - M'agrada la teva pell
6 - Preludi meditatiu núm. 5
7 - Preludi meditatiu núm. 6
8 - Preludi meditatiu núm. 7
9 - Quartet del Puig-rom - La Pedrera
10 - Quartet del Puig-rom - Les narisses d'en Dauri
11 - Quartet del Puig-rom - El camí de la vinya
12 - Quartet del Puig-rom - De Calitjàs a Punta Ferrera
13 - Sarabanda
14 - Meditació
15 - El cant dels ocells
16 - Horabaixa, post el sol
17 - Capvespre
18 - Que brillis com brilles
Feliu Gasull
Pit roig
CD (Segell Microscopi, 2022)
Guitarra
10/06/2022
  
  


Una nova producció de disset peces centrades en la guitarra, que inclou un quartet per a guitarres, una cançó, tres preludis i una versió d'"El cant dels ocells". Feliu Gasull que com a compositor escriu per a orquestra simfònica, per a grup de cambra, cor, arpa o solista, sap trobar en la guitarra una capacitat orquestral que pot no semblar evident, o si més no, immediata. Per arribar-hi utilitza amb profusió diverses afinacions, fa un ús intensiu del trèmolo, del glissando, dels harmònics, dels registres extrems i de multitud de tècniques, algunes inventades per ell, per tal d’extreure un màxim de recursos expressius i tímbrics de l’instrument. En aquest disc, Feliu Gasull a més de confirmar-se com a excel·lent intèrpret de guitarra, ofereix una nova entrega en una obra que és totalment personal en el camp de la música de concert, també en el de la guitarra. Pit Roig és un projecte produït per Víctor Cortina.