discos

1 - Choppy pointillism
2 - Liquid impasto
3 - Glazy slide
4 - Coarsely earthy
5 - Tactile filigree
6 - Gritty frottage
7 - Granular multilayer
8 - Sparsely bouncy
9 - Closely knitted
Josep Lluís Galiana, Amadeu Marín
Textures
CD (Liquen Records, 2024)
Experimental
06/05/2024
  
  


La textura sol definir-se com la propietat qualitativa de la superfície, però també pot significar la disposició i l’ordre dels fils en una tela. Tot això automàticament ens remet al camp d’allò visual, però seria poc interessant no anar més enllà per explorar el “no-visible” so. Els dos improvisadors lliures que 'teixeixen' aquest disc, no casualment anomenat Textures, ens revelen un misteriós camp ple de sons rizomàtics que generen sinergies sinestèsiques. No és freqüent escoltar en altres treballs discogràfics o concerts únicament dos instruments com el saxòfon i la guitarra. Tot i que a primer cop d’ull puguen semblar molt diferents entre si, Josep Lluís Galiana i Amadeu Marin són capaços de crear un contrapunt original que dialoga des de l’amistat i l’admiració mútua.