discos

1 - Buit
2 - 246 GeV
3 - Nul
4 - Vacu
5 - Erm
6 - Noether
7 - Clot
8 - Fosc
Pina
Buit
K7 (Lapsus, 2020)
Electrònica
05/06/2020
  
  

Buit és el darrer llançament de Pina, format per vuit talls electrònics secs, amb apenes un toc de rítmica o tocs a escala cromàtica. Amb aquest treball, editat en digital i en format casset, reforça el seu compromís amb l'experimentació musical.