discos

1 - Oblidar és una part important de la meva feina
2 - Si no sóc a l'ara, a on sóc
3 - Present, passat, paisatge i un record
4 - Conversa
Arnau Sala Sáez
Atenció Attention
CD (autoeditat, 2021)
A_A:16
Experimental
05/06/2021
  

Les peces sonores que es presenten aquí marquen l’inici d’un estudi sobre els potencials creatius de la distracció com a eina d’autoconeixement i escolta activa. També pretén explorar els pols oposats d’algunes pràctiques recurrents de les darreres dècades en la "música experimental" o "art sonor" com l'escolta profunda d'Oliveros o la consciència sonora, juntament amb tècniques o filosofies com la meditació o el budisme amb la intenció de iniciar un diàleg entre aquests i la idea de distracció per explorar els límits de l'atenció i investigar nous camins propers a la intuïció o la presa de decisions inconscients com a possible fenomen capaç de generar noves consciències.