discos

1 - Tobione
2 - Balla amor
3 - Tot
4 - Savi consell
5 - Apple
6 - Àrtemis
7 - Havanera
8 - Visión
Noè Escolà
Esbarzer
Digital (Discos Flotantes, 2022)
Cançó d'autor
17/08/2022
  


L’instrumentista de vent i cantant Noè Escolà factura un disc de vuit cançons que manté la seva línia estilística, amb el seu rock poètic amb influències jazzístiques. El disc consta de musicacions de cinc poemes dels llibres de poesia Àrtemis i En la terraza de Mefisto d'Antònia Sabater Bilbeny i tres temes de nova creació d’Escolà.