discos

1 - Ofertori sobre el cant gregorià Veni Creator Spiritus
2 - Ofertori sobre el cant gregorià Exsurge
3 - Ofertori sobre el cant gregorià Attende Domine
4 - Ofertori sobre el cant gregorià Adoro te devote
5 - Ofertori sobre el cant gregorià Stella Caelli
6 - Ofertori sobre el cant gregorià Ubi Caritas
7 - Ofertori sobre el cant gregorià Caligaverunt
8 - Ofertori sobre el cant gregorià Victimae Paschali Laudes
9 - Ofertori sobre el cant gregorià Ad te levavi
10 - Ofertori sobre el cant gregorià Ave Maria
11 - Batalla del pastor
12 - Tonada d'exsecaiar
13 - Tonada de Sta. Praxedis
14 - Entrada de Sor Tomasseta
15 - Vou veri vou
16 - Salve Ockeghem
17 - Tres peces per a la Missa Syllabica. Introitus
18 - Tres peces per a la Missa Syllabica. Offertorium
19 - Tres peces per a la Missa Syllabica. Communio
F. Xavier Gelabert
01. XG. Obra per orgue
CD (CasMusic, 2022)
Contemporània
01/06/2022
  
  

Recull d'alguna de les composicions per a orgue del músic manacorí Francesc Xavier Gelabert, interpretades per Miquel Bennàssar, Bàrbara Duran, Rafel Riera, Nofre Morey i Francesca Suau.