discos

1 - Sparkling Burgundy
2 - Oscar Rides Again
3 - Linda Delia
4 - Bohemia
5 - B and B
6 - Sleeping Cats
7 - Jordu
8 - Leete
9 - Two Brothers
French Horn Jazz Project, Pau Moltó, Giovanni Hoffer
Julius Rides Again
CD (Edizioni Musicali e Discografiche Notami, 2021)
Jazz
10/10/2021
  
  


La formació French Horn Jazz Project, liderada pel trompista valencià Pau Moltó, fa un homenatge a Julius Watkins (Detroit, 1921-1977), considerat el precursor de la trompa a jazz, i en el que compta amb la participació del trompista italià Giovanni Hoffer.