CRANC PELUT
El CRANC PELUT (Eriphia verrucosa), és una de les espècies més coneudes i populars a les Balears ja que és característica de la zona litoral (mediolitoral i infralitoral). Es troba normalment en les zones cobertes per algues fotòfiles i en llocs batuts per les ones. Viu amagat dins les encletxes de roca, entre les concrecions d'algues calcàries i davall blocs rocallosos. Actualment no és tan freqüent als molls i esculleres dels ports, llocs d'on pot haver desaparegut degut a la sobrepesca o a la pol·lució. El CRANC PELUT és una de les espècies mediterrànies més robustes i amb les seves mordales pot ocasionar ferides quan es manipula manualment. La seva àrea geogràfica va des del sud de les Illes Britàniques fins Mauritània. Les seves restes fòssils s'han trobat sovint al Quaternari de les Balears.
2008
Palma de Mallorca (Palma)
Martí Planes
Bateria
1/1/2011
Josep Castell
Baix
1/1/2011
Mario Ruiz
Guitarra
1/1/2011
Jaume Reus
Veu, guitarra, vents i programació
1/1/2011
CRANC PELUT - Bot de Granot

CRANC PELUT - Au, Bomb i Jazz!

CRANC PELUT - Esca