Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm

Dijous, 12 de setembre de 2019

1 / 37

A Contra Blues

Presentació del MMVV 2019
A Contra Blues, Aiala, Bakanoa, Espaldamaceta, Ferran Palau, Hijos del Trueno, Mazoni, Side Chick i Xavier Calvet
Antiga Fàbrica Damm (Barcelona)
10 de setembre de 2019

Fotos: Xavier Mercadé
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm A Contra Blues
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm A Contra Blues
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm A Contra Blues
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm A Contra Blues
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Aiala
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Aiala
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Aiala
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Aiala
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Aiala
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Aiala
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Aiala
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Aiala
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Bakanoa
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Bakanoa
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Bakanoa
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Espaldamaceta
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Espaldamaceta
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Espaldamaceta
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Ferran Palau
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Ferran Palau
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Ferran Palau
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Ferran Palau
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Hijos del Trueno
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Hijos del Trueno
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Hijos del Trueno
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Mazoni
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Mazoni
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Side Chick
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Side Chick
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Side Chick
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Xavier Calvet
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Xavier Calvet
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Xavier Calvet
Presentació del MMVV 2019 a l'Antiga Fàbrica Damm Xavier Calvet