1. Responsable
 
El responsable del tractament de les teves dades personals és GRUP ENDERROCK EDICIONS S.L. (en endavant "GRUP ENDERROCK"), domiciliat al carrer Mallorca, 221, sobreàtic · 08008 Barcelona.
 
2. Delegat/da de protecció de dades
 
Pots contactar-hi a través de l'adreça postal del GRUP ENDERROCK, o a través del correu electrònic [email protected].
 
3. Com és que disposem de les teves dades de caràcter personal?
 
Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies que has mantingut amb GRUP ENDERROCK, o per les relacions que tens ara amb l’entitat: pot ser que en siguis subscriptor, t'hagis registrat com usuari d'enderrock.cat, hagis votat als Premis Enderrock, o ens sol·licitessis informació sobre les nostres activitats.
 
4. Quines dades personals tractem?
 
Les dades personals que tractem són:
 
- Nom i cognoms
- Data de naixement
- Correu electrònic
- Telèfon de contacte
- Sexe 

Si a més a més ets subscriptor, adicionalment tractem:
 
- DNI
- Compte corrent
- Adreça postal 

5. Amb quin objectiu tractem les teves dades personals?
 
Per poder complir amb la nostra missió de difusió de la música popular moderna als Països Catalans, tractem les dades dels nostres subscriptors i usuaris amb aquestes finalitats:
 
- Enviar informació sobre les activitats i promocions del GRUP ENDERROCK via SMS, telèfon, correu postal o electrònic. 
- Convidar a actes o esdeveniments organitzats per GRUP ENDERROCK. 
- En el cas que siguis subscriptor/a, que puguis rebre a l'adreça postal indicada les nostres publicacions. 

Si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de la Delegada o del Delegat de Protecció de Dades ([email protected]) o bé dirigir-li una sol·licitud a la nostra adreça postal.
 
6. Transmissió de dades a tercers
 
En el cas de subscriptors/es de publicacions del GRUP ENDERROCK, cedim les teves dades a una tercera empresa per a les operacions de logística i tramesa que permeten que la revista arribi a casa teva.
 
El GRUP ENDERROCK només cedirà les dades a proveïdors que precisin accedir a aquestes per la prestació de serveis que GRUP ENDERROCK els hagi contractat, i amb qui GRUP ENDERROCK té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció de la privacitat.
 
El GRUP ENDERROCK us informaria i demanaria consentiment si es produissin altres cessions de dades.
 
7. Transferències internacionals de dades
 
El GRUP ENDERROCK no realitza cap transferència internacional de dades a països que no disposen d'una normativa equivalent a l'europea.
 
El GRUP ENDERROCK us informaria oportunament si aquesta circumstància canviés.
 
8. Per què podem tractar les teves dades?
 
El tractament de les teves dades personals com a subscriptors de les nostres publicacions perquè és deriva de les obligacions logístiques de l’esmentada relació.
 
El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats o iniciatives del GRUP ENDERROCK similars a les que ja has participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.
 
9. Termini
 
Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb GRUP ENDERROCK i, després de finalitzada la relació per la raó que sigui, durant els terminis de prescripció legal que siguin d’aplicació (actualment 6 anys per normativa comptable i, si s'escau, 10 anys segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals). Acabats els esmentats terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades.
 
10. Quins són els teus drets en relació a les dades?
 
Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podràs sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.
 
Podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a [email protected].
 
Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:
 
- Al nostre Delegat o Delegada de Protecció de Dades, a través de les adreces postal o electrònica indicades.
- Davant de la Agencia Española de Protección de Datos, tant a la seu electrònica com per correu postal.