Escletxes / Zanjas

LP (Metadona Discos, 2023)
Neocrust / Grindcore
03/12/2023
Split LP de la banda mallorquina RudeThing, especialitzada en grindcore, i del grup de neocrust de l'Hospitalet de Llobregat, Sutge.

Cançons

1 - Paradisoa artificials [Sutge]
2 - Sense control [Sutge]
3 - Pietat [Sutge]
4 - Cendres [Sutge]
5 - Escletxes [Sutge]
6 - Conspirador [Rudething]
7 - Pastor [Rudething]
8 - Hombre muerto [Rudething]
9 - Milonguero [Rudething]
10 - Cura [Rudething]
11 - Gitano [Rudething]