...amb trompes i violins

CD (Tritó, 2006)
TD-0036
Clàssica
01/01/2006
  

Cançons

1 - Obertura de Giuseppe Riconoscluto (Domènec Terradellas)
2 - Obertura en Fa major (Josep Duran)
3 - Concert per a dos oboès en Re major, IV-I (Josep Pla, Joan Pla)
4 - Obertura en Fa major, V-I (Manuel Pla)
5 - Obertura en Re major (Josep Duran)
6 - Simfonia núm. 2 en Do menor (Carles Baguer)
7 - Simfonia núm. 3 en Fa major (Ferran Sor)

Crèdits

Joan Lluís Moraleda -  direcció
Sebastián Gimeno -  oboè
Manuel Angulo -  oboè