Rabassa: Requiem aeternam

CD (La Mà de Guido, 2006)
LMG-2076
Música antiga
01/11/2006
  

Cançons

1 - Lamentació 2a. de la Feria V (Pere Rabassa)
2 - Introitus (Pere Rabassa)
3 - Kyrie (Pere Rabassa)
4 - Graduale (Pere Rabassa)
5 - Sequentia (Pere Rabassa)
6 - Offertorium (Pere Rabassa)
7 - Sanctus (Pere Rabassa)
8 - Domine (Pere Rabassa)
9 - Agnus Dei (Pere Rabassa)
10 - Lux aeterna (Pere Rabassa)
11 - Libera me (Pere Rabassa)
12 - Kyrie (Pere Rabassa)

Crèdits

Harmonia del Parnàs - 
Marian Rosa Montagut -