Cançons tradicionals catalanes

CD (Tritó, 2006)
TD-0035
Clàssica
01/01/2006
  

Cançons

1 - Sant Ramon de Penyafort (tradicional, Manuel García Morante)
2 - La calma de la mar (tradicional, Manuel García Morante)
3 - La pastoreta (tradicional, Manuel García Morante)
4 - L'hostal de la Peira (tradicional, Manuel García Morante)
5 - Matinet me'n llevo jo (tradicional, Manuel García Morante)
6 - Bach de Roda (tradicional, Manuel García Morante)
7 - El pardal (tradicional, Manuel García Morante)
8 - Cançó de picar moles (tradicional, Manuel García Morante)
9 - El dimoni escuat (tradicional, Manuel García Morante)
10 - El fill del rei (tradicional, Manuel García Morante)
11 - Enemic de les dones (tradicional, Manuel García Morante)
12 - La Verge s'està en cambreta (tradicional, Manuel García Morante)
13 - La quadrilla (tradicional, Manuel García Morante)
14 - L'estudiant de Vic (tradicional, Manuel García Morante)
15 - L'Alabau (tradicional, Manuel García Morante)
16 - Nines que aneu a l'aigua (tradicional, Manuel García Morante)
17 - El rabadà (tradicional, Manuel García Morante)
18 - Presents de boda (tradicional, Manuel García Morante)
19 - Donzelleta agraciada (tradicional, Manuel García Morante)
20 - Blancaflor (tradicional, Manuel García Morante)
21 - La gata i el belitre (tradicional, Manuel García Morante)
22 - Isabel (tradicional, Manuel García Morante)
23 - La polla blanca (tradicional, Manuel García Morante)
24 - El petit vailet (tradicional, Manuel García Morante)
25 - La mort i la donzella (tradicional, Manuel García Morante)
26 - Salutació al Sol (tradicional, Manuel García Morante)
27 - Ai minyons que aneu pel món (tradicional, Manuel García Morante)
28 - La calàndria (tradicional, Manuel García Morante)
29 - Lo compte Arnau (tradicional, Manuel García Morante)
30 - L'Angeleta (tradicional, Manuel García Morante)
31 - Fum, fum, fum (tradicional, Manuel García Morante)
32 - El carboner (tradicional, Manuel García Morante)
33 - La malcasada (tradicional, Manuel García Morante)
34 - Els ballaires dins un sac (tradicional, Manuel García Morante)

Crèdits

Irene Martínez Roca -  soprano
Manuel García Morante -  piano