Encara sona

CD (Blau, 2008)
BLAU CD 490
Tradicional
01/07/2008
 

Cançons

1 - Sa Ximbomba (Joan Santandreu, Francisca Sureda )
2 - Olé, olé i olà (Joan Santandreu, Francisca Sureda )
3 - Capiruntirano (Francisca Sureda)
4 - Que toma la nita, nita (Joan Santandreu, Francisca Sureda )
5 - Ximbombada a sa Coveta 1
6 - Ximbombada a sa Coveta 2
7 - Ximbombada a sa Coveta 3
8 - En Pep Gonella (Francisca Sureda)
9 - Cançó de ses mentides (Joan Santandreu)
10 - El mestre (Joan Santandreu, Francisca Sureda )
11 - Jo tenc... (Francisca Sureda)
12 - Sa filla del sen Gargó (Francisca Sureda)
13 - En Perico (Francisca Sureda)
14 - En Joan quan va arribar (Joan Santandreu, Francisca Sureda )
15 - La burra y los nabos (Francisca Sureda)
16 - Les dames de la ciutat de Nàpols (Francisca Sureda)
17 - La malcasada (Francisca Sureda)
18 - Cançó de ses mentides (Francisca Sureda)

Crèdits

Joan Santandreu -  veu, ximbomba
Jaume Salas -  ximbomba
Francesca Adrover -  guitarra, percussió
Rafel Duran -  percussió
Joana Domenge -  percussió