Carregat de romanços

LP (Tram, 1990)
Folk
1990
 

Cançons

1 - La dama de Reus
2 - Sant Jaume de Galícia
3 - Ai Pepa dormidora
4 - Romanço d'en Vinaixa
5 - L'hostal de can Xim
6 - El batlle de Sant Martí