Ab Urbe Condita

CD (Ars Harmònica, 2019)
AH253
Clàssica
01/02/2019
  

Cançons

1 - Obertura: Ab urbe condit (Ramón Pastor, Tito Livio)
2 - Aeneas adversus (mort d'Aeneas) (Ramón Pastor, Tito Livio)
3 - Alba longa: Nondum maturus (Ramón Pastor, Tito Livio)
4 - Sed debebatur (Ròmul i Remo) (Ramón Pastor, Tito Livio)
5 - Tum sabinae (Les sabines) (Ramón Pastor, Tito Livio)
6 - Pròleg: Rebus divinis (Ramón Pastor, Tito Livio)
7 - Iam primum omnium (Ramón Pastor, Tito Livio)
8 - Inde Tarquinius (Ramón Pastor, Tito Livio)
9 - Ab urbe condita (miscel·lània) (Ramón Pastor, Tito Livio)
10 - Finale: Aucta civitate (Ramón Pastor, Tito Livio)

Crèdits

Adolfo Bueso -  piano
Ramón Pastor -  piano
Manel Ramada -  percussió
Francisco Inglés -  percussió
Sergi Izquierdo -  percussió
Rafael May -  percussió
Fran Amado -  percussió
Laura Melero -  percussió
Álex Ortiz -  percussió
Jesús Martínez -  percussió
Eva Paula Bonora -  soprano
Konstantin Derri -  contratenor
Jesús Navarro -  tenor
Antonio Gómez -  tenor
Luis Vicente -  baix
Lluís Martínez -  baix
Francesc Valldecabres -  direcció
Orfeó Universitari de València -  cor