Ouiea

EP (Temps Record, 2021)
Pop-rock
07/05/2021
  


Verge Santa
és un projecte que es nodreix de les composicions i les lletres d’en Santi Carcasona i de la producció musical d’en Sergi Riera. Ouiea és un EP amb cinc cançons monovocàliques. És a dir: la lletra de cada cançó està feta utilitzant només una sola vocal. En aquest EP hi conflueixen la història d’un atracament explicat només amb la “a”, la història d’un músic que s’explica amb la “o”, tres micro-relats que només contenen la lletra “e”, i dues mamarratxades explicades amb la “i” i amb la “u”.

Cançons

1 - O
2 - U
3 - I
4 - E
5 - A