Encants

K7 (Mascarpone Discos, 2023)
Experimental
09/03/2023
  


Encants és una col·lecció de 32 cançons, fruit de curtes passejades de J.G.G. pel seu cap, a la recerca d'alguna llampada. Evocadors talls que podrien ser la banda sonora d'uns dibuixos animats banyats per un còctel d'easy listening, tropicalisme, lounge... i una experimentació entre el naïf i la música de llibreria.

Cançons

1 - Primer encant
2 - Segon encant
3 - Tercer encant
4 - Quart encant
5 - Cinquè encant
6 - Sisè encant
7 - Setè encant
8 - Vuitè encant
9 - Novè encant
10 - Desè encant
11 - Onzè encant
12 - Dotzè encant
13 - Tretzè encant
14 - Catorzè encant
15 - Quinzè encant
16 - Setzè encant
17 - Dissetè encant
18 - Divuitè encant
19 - Dinovè encant
20 - Vintè encant
21 - Vint-i-unè encant
22 - Vint-i-dosè encant
23 - Vint-i-tresè encant
24 - Vint-i-quatrè encant
25 - Vint-i-cinquè encant
26 - Vint-i-sisè encant
27 - Vint-i-setè encant
28 - Vint-i-vuitè encant
29 - Vint-i-novè encant
30 - Trentè encant
31 - Trenta-i-unè encant
32 - Trenta-i-dosè encant