Navega pels grups participants a l'edició 2015

#
1972
NO SOM EMERGENTS, REALMENT SOM REEMERGENTS DES DE LA PRIMERA PARTICIPACIO AL SONA 9 DEL 2004 HEM VIST PASSAR,FER-SE I DES-FERSE INFINITATS DE GRUPS I NOSALTRES ENCARA ESTEM AL PEU DEL CANYO, IMAGINO QUE ES AQUELL PUNT DE PACIENCIA QUE DONA LA VETERANIA. ENS TORNEM A PRESENTAR MES ENLLA DE MODES, EDATS O TENDENCIES.SOM EL QUE SOM FILLS DEL ROCK AND ROLL