Concert de Dënver i Papa Topo a la sala Freedonia (Barcelona)

Dimecres, 12 de juliol de 2017

14 / 18
Dënver i Papa Topo
Associació Fredonia (Barcelona)
11 de juliol de 2017

Fotos: Xavier Mercadé
Concert de Dënver i Papa Topo a la sala Freedonia (Barcelona)
Concert de Dënver i Papa Topo a la sala Freedonia (Barcelona)
Concert de Dënver i Papa Topo a la sala Freedonia (Barcelona)
Concert de Dënver i Papa Topo a la sala Freedonia (Barcelona)
Concert de Dënver i Papa Topo a la sala Freedonia (Barcelona)
Concert de Dënver i Papa Topo a la sala Freedonia (Barcelona)
Concert de Dënver i Papa Topo a la sala Freedonia (Barcelona)
Concert de Dënver i Papa Topo a la sala Freedonia (Barcelona)
Concert de Dënver i Papa Topo a la sala Freedonia (Barcelona)
Concert de Dënver i Papa Topo a la sala Freedonia (Barcelona)
Concert de Dënver i Papa Topo a la sala Freedonia (Barcelona)
Concert de Dënver i Papa Topo a la sala Freedonia (Barcelona)
Concert de Dënver i Papa Topo a la sala Freedonia (Barcelona)
Concert de Dënver i Papa Topo a la sala Freedonia (Barcelona)
Concert de Dënver i Papa Topo a la sala Freedonia (Barcelona)
Concert de Dënver i Papa Topo a la sala Freedonia (Barcelona)
Concert de Dënver i Papa Topo a la sala Freedonia (Barcelona)
Concert de Dënver i Papa Topo a la sala Freedonia (Barcelona)