ELS PETS
Desplegable Sopa de Cabra
Explosió rumbamuffin: Dusminguet - Pomada
Jordi Batiste
Mai Toquem Junts
Brams
Antonio Vega
Pòster Manolo García
Què se n'ha fet de Karda Fàstik