Decàleg de bones praxis per als contractes públics
Llengua, gènere i emergència
Sostenibilitat mediambiental, social i de bon govern
Inversió pública en el sector musical
Consum cultural a Catalunya
Indústria del directe. Concerts, festivals, sales, circuits i auditoris
Mercats i internacionalització
Indústria discogràfica
Anàlisi per estils
Premis de la música a Catalunya
Directori Anuari de la Música