Els 150 + 2 més influents deñs últims 15 anys
Les 15 imatges dels 15 anys
Les 150 frases més destacades
Els 15 artistes amb futur de l'escena actual
La crònica dels 15+15 periodistes musicals