Idil·li contrapassat

No t'a-/costis de puntetes,
que el si-/lenci em fa estremir;
no t'a-/costis de puntetes,
que el si-/lenci em fa estremir;
qualse-/vol es pensaria que tirem per mal camí,
qualse-/vol es pensaria que tirem per mal camí.
No m'a-/bracis la cintura
si no /vols fer-me sofrir,
no m'a-/bracis la cintura
si no /vols fer-me sofrir:
una /nit tan xafogosa i acotxar-me encara així!
Una /nit tan xafogosa i acotxar-me encara així!
Per /què em mires com un enze
o /un que dugui massa vi?
Per /què em mires com un enze
o /un que dugui massa vi?
Ai! /No em besis a la boca, [x]
que em des despintes el carmí [Ai!]
Ai! /No em besis a la boca!, 
/[x]
Més val-/dria que em parlessis de la guerra del carlí,
Més val-/dria que em parlessis de la guerra del carlí.
Els jo-/ves d'avui en dia
/aires de botxí, talment com si t'amidessin per donar-te un què sentir.
Els jo-/ves d'avui en dia
/aires de botxí, talment com si t'amidessin per donar-te un què sentir.
No m'ar-/ruguis la faldilla, planxada d'abans d'ahir. Per què em palpes?
No m'ar-/ruguis la faldilla, planxada d'abans d'ahir. Per què em palpes?
No m'ar-/rambis a la soca d'aquest pi!
No m'ar-/rambis a la soca d'aquest pi!
No m'ar-/rambis a la soca d'aquest pi!
No m'ar-/rambis a la soca d'aquest pi!
Em dic /Lola, sóc fadrina, tinc setze anys,
però de /mi, ni veïnes ni parentes no en bescanten ni un bocí.
Em die /Lola, s6c fadrina, tine setze anys,
però de /mi, ni veïnes ni parentes no en bescanten ni un bocí.
La /mare temps ha que és morta
i el /pare és al Potosí.
La /mare temps ha que és morta
i el /pare és al Potosí i ara visc [x] amb una tia
que /no es cansa de tossir i ara visc amb una tia
que no es /cansa de tossir.
Tinc una germana monja, un germà boig i un cosí;
una germana monja, un germà boig i un cosí que una vegada, per Pàsqua,
en a-/quest mateix jardî i també de nit,
com /ara, que no es movia ni un bri,
en a-/ quest mateix jardi,
va ense-/nyar-me la manera
de /jeure sense dor-mir;
va ense -/nyar-me la manera [x] de jeure sense dor-mir.[Ai! Sí!]
Amb el suport de: