Cançons i poemes de l'intèrpret Sis Veus per al Poeta

Amb el suport de: