Cançons i poemes de l'intèrpret Lluís El Sifoner

Amb el suport de: