Cançons i poemes de l'intèrpret Triulet + Gerard Horta

Amb el suport de: