Cançons i poemes de l'intèrpret Ballugall

Amb el suport de: