No puc dormir soleta

No puc dormir soleta, no.
Què em faré, llassa,
si no mi's passa?
Tant mi turmenta l'amor!

Ai, amic, mon dolç amic!
Somiat vos he esta nit.
Què em faré, llassa?

Somiat vos he esta nit
que us tenia en mon llit.
Què em faré, llassa?

Ai, amat, mon dolç amat!
Anit vos he somiat.
Què em faré, llassa?

Anit vos he somiat
que us tenia en mon braç.
Què em faré, lassa?
Amb el suport de: