Ou, ou, quina meravella

Esta nit és nat un xic
de la més bella senyora
sens poder trobar abric,
a qui el cel i terra adora,
entre la mula i el bou,
ou, ou,
restant sa mare donzella,
quina meravella!

Davall d’un roín portal
i de una pobra mare
naix lo rei universal
per a que lo món repare,
sens tenir tan sols un sou,
ou, ou,
sinó la pura mamella,
quina meravella!

Lo infant no té bolquers
ni sa mare ab què comprar-los,
i Josep no té diners
ni troba de qui amprar-los,
ni en l’olla carn de bou,
ou, ou,
ni prou de pa en la cistella,
quina meravella!

Llucifer va tot torbat
per no entendre aquest misteri,
de tot lo veig contrastat,
puix perdrà prest son imperi;
bramant-ne va com un bou,
ou, ou,
bé podrà portar esquella,
quina meravella!

Adam i Eva cantant
estan ab molta alegria
i Jesús està plorant
de fred dins de l’establia,
i l’estança tota es plou,
ou, ou,
sens carbó ni una estella,
quina meravella!

Anònim valencià del segle XVI 
(manuscrit trobat per l’erudit Roc Chabàs a la parròquia d’Oliva)
Amb el suport de: