Cançó del follet de les escombraries

La pela de taronja
i l'espina de rap
somiquen amb l'esponja
i l'agulla de cap.

La llauna de tonyina
i el cartró de la llet
ploren amb la sardina
i el rovell d'ou desfet.
Amb el suport de: