Un cos nu aferrat a la taula de marbre

Un cos nu aferrat a la taula de marbre.
Dos ganivets clavats a cada mà.
Tres raigs de sol clivellant un munt de sal.
Quatre serpentines vermelles damunt l'arena blanca.
Cinc cadàvers coberts amb pinassa humida.
Amb el suport de: