A l'entrada del temps clar

A l'entrada del temps clar - Eïa!
per joia recomençar - Eïa! i
pel gelós irritar - Eïa!
ai! la reina vol mostrar
que ella és tan amorosa.

A la via, a la via, jelós,
laissatz nos, laissatz nos
balar entre nos, entre nos.

Ella ha fet pertot manar - Eïa!
que d'aquí fins a la mar - Eïa!
no hi hagi cap jovençà - Eïa!
que no vulgui sens parar
una dansa joiosa.

A la via...

Qui, doncs, la veurà dansar - Eïa!
i el seu bell cos deportar - Eïa!
bé pugui dir de veritat - Eïa!
que en el món no hi ha ningú
com la reina joiosa.

Qui, doncs, la veurà dansar - Eïa!
i el seu bell cos deportar - Eïa!
bé pugui dir de veritat - Eïa!
que en el món no hi ha ningú
com la reina joiosa.

A la via...
Amb el suport de: