El correu

A fora corna el postilló;
què és això que et fa saltar,
cor meu?

No du cap carta per a tu;
què és això que et torba tant,
cor meu?

Sí, el postilló ve de l’indret
on una amada vaig tenir,
cor meu!

Vols arribar-t’hi i demanar
com continua tot allí,
cor meu? 
Amb el suport de: