Última esperança

Escampades dalt dels arbres,
hi ha mil fulles de colors,
i sovint jo em miro els arbres,
enfundat en pensaments.

Fixo els ulls en una fulla,
l’esperança damunt seu;
si el vent ve a jugar amb la fulla,
tot jo em poso a tremolar.

Si la fulla cau a terra,
l’esperança cau també;
jo mateix ja caic a terra,
a plorar la doble mort. 
Amb el suport de: