El senyal del camí

Per què evito jo les rutes
que fan altres caminants,
recercant secretes sendes
entre els rocs coberts de neu?

No he fet cap mala cosa
per fugir dels meus semblants.
Quin deler fora de mida
m’arrossega als erms deserts?

Hi ha senyals a les voreres
adreçant a les ciutats;
jo camino encara i sempre,
sense pau, buscant la pau.

Un senyal d’aquests s’aixeca,
implacable, davant meu.
Haig d’anar cap a una fita
d’on ningú no torna mai. 
Amb el suport de: