Un barri de Palma

Pel barri del Mercadal
he sentit l'olor sobtada
de les drogues astringents
dels esperits i virtualles.

A l'ombra dels soportals
la història se'm feia clara
d'uns segles transcorreguts
i del geni de ma pàtria.

Les botigues interiors
de la plaça porticada
parlaven-me d'un passat
amb sentors de llotja i blat,
d'estrofes, canyella i ambre.

He vist uns vells bruixolers
seure a l'escola dels nautes,
i he sentit dringar els florins
d'una taula numulària...

Tot passant pel Mercadal
m'ha arribat al fons de l'ànima
el perfum revelador
de l'essència evaporada:

Marco Polo, el venecià,
m'ha aclarit el seu viatge,
i he respirat com un vent
que vinfués de Tramuntana
Amb el suport de: