Per Petterson, adapt. Josep Palau i Fabre

 
Amb el suport de: