El rossinyol

Vols més bell minaret que l'antic Salze que s'aixeca en la nit
sota un cel estrellat tot ell enigmes i promeses sens fi?
Des d'allí dalt el Rossinyol extàtic eternal müetzín,
diu sa pregària, sa cançó, son himne sublim entre els sublims.

Pregària, himne o cançó, lo que ell entona ressona en tots els cors.
Déu és Amor. L'Amor és Déu! La vida viu d'ell i per ell viu.
Això canta en les nits de Primavera l'eternal müetzín,
això ha cantat des del començ dels sigles i sens fi ho cantarà.
Amb el suport de: