Actualitzat el 22/06/2023

Bases

XVI Certamen Terra i Cultura Premi MIQUEL MARTÍ I POL 2023

El Celler Vall Llach convoca la 16a edició del Certamen Terra i Cultura – Premi Miquel Martí 2023 que s’atorga a la millor cançó amb música original basada en un poema en llengua catalana.

El certamen, impulsat per Lluís Llach, dona suport i visualització a la música i la poesia amb una aportació de 5.000 euros i una peça de l’escultor Josep Bofill per al guanyador/a. A més, des de l'any passat inclou un Accèssit Ramon Muntaner, en record del cantautor i membre del jurat, que va ser director de la SGAE a Catalunya. El termini inajornable de recepció d’obres finalitzarà el dia 11 de setembre de 2023.

La present convocatòria es regularà per les bases següents:

Primera
Poden concórrer al Premi Miquel Martí i Pol del Certamen Terra i Cultura tots els compositors que hagin publicat obra musicada en català o que tinguin gravacions inèdites. L’esperit del concurs és premiar la millor composició musical que hagi adaptat un poema en llengua catalana.

Segona
Les composicions admeses hauran de ser originals, a més d’inèdites o publicades al llarg del darrer any. Rebran aquesta consideració, aquelles cançons que els seus autors hagin publicat en qualsevol format o suport entre el 12 de setembre de 2022 i l’11 de setembre de 2023.

Tercera
Els poemes, de qualsevol poeta clàssic o contemporani, han d’haver estat escrits o traduïts al català i estar editats en el moment de la gravació.

Quarta
Qualsevol composició o poema que no reuneixi les condicions dels apartats anteriors podran ser exclosos del Certamen.

Cinquena
S’estableix un premi de 5.000 euros i una peça de l’escultor Josep Bofill per al guanyador/a del Certamen Terra i Cultura amb el Premi Miquel Martí i Pol. A més, el grup o artista premiat pel jurat podrà realitzar dues actuacions remunerades a la Festa Major de Porrera 2023 i al festival Poesia i+ de Caldes d’Estrac a càrrec.

Sisena
Els canals de participació seran els següents:
a. Obra discogràfica publicada i editada en format físic.
b. Obra publicada en plataformes digitals.
(en els dos casos caldrà justificar la data de publicació i el suport).
c. Obra física enviada al certamen a:
Celler Vall Llach
Certamen Terra i Cultura
c/ Pont, 9
43739 Porrera
o via digital a: [email protected]

Totes les composicions s’han d’acompanyar d’una gravació amb el títol de l’obra i del poeta, a més de nom i cognoms, adreça, telèfon i e-mail.

Els promotors podran proposar candidats entre les cançons publicades, editades o presentades, a més de les obres rebudes per al certamen.

Setena
El termini inajornable de recepció d’obres finalitzarà el dia 11 de setembre de 2023 a les 00h.

Vuitena
Un jurat nomenat per Celler Vall Llach, integrat per personalitats rellevants del món musical i poètic, atorgarà el premi establert a la base cinquena del Certamen. Si a consideració del jurat no s’assolís la qualitat musical i global desitjada, el premi podria declarar-se desert.

Els components del jurat es donaran a conèixer en el moment de fer-se públic el veredicte. La seva decisió serà inapel·lable i estarà facultat per resoldre qualsevol problema d’interpretació de les bases o no previst en aquestes.

Novena
El jurat es reunirà al novembre per decidir el guanyador de la 16a edició. L'anunci del veredicte es farà en un acte públic que se celebrarà a Barcelona.

Desena
El fet de participar en el Certamen Terra i Cultura – Premi Miquel Martí i Pol implica el coneixement i l’acceptació de les bases.


FEU EL VOSTRE COMENTARI

Per comentar les notícies cal que estiguis registrat. Si ja hi ets, introdueix a continuació el correu electrònic i la clau. En cas contrari, fes clic al botó «Registra't» per donar-te d'alta.
Amb el suport de: