Actualitzat el 02/09/2020

Bases

XIII Certamen Terra i Cultura Premi MIQUEL MARTÍ I POL 2020

El termini inajornable de recepció d’obres finalitzarà el dia 11 de setembre de 2020. Celler Vall Llach convoca el XIII Certamen Terra i Cultura, Premi Miquel Martí i Pol, que s’atorgarà a la millor cançó amb música original basada en un poema en llengua catalana.
La present convocatòria es regularà per les bases següents:

Primera
Podran concórrer al certamen tots els compositors que hagin publicat obra musicada o que tinguin gravacions inèdites, sense cap mena de limitació. Es remarca l’esperit del Certamen en el sentit que es vol premiar la millor composició musical que doni vida a un poema en llengua catalana.

Segona
Les composicions admeses al certamen hauran de ser originals, inèdites o publicades al llarg del darrer any. Rebran la consideració d’obra nova, aquelles que els seus autors hagin publicat entre l’12 de setembre de 2019 i l’11 de setembre de 2020.

Tercera
Els poemes, de qualsevol poetessa o poeta clàssic o contemporani, han d’haver estat escrits o traduïts al català i estar ja editats en el moment de la gravació.

Quarta
Qualsevol composició o poema que no reuneixi les condicions dels apartats anteriors podran ser exclosos del Certamen.

Cinquena
S’estableix un premi únic de 1.000 euros per al guanyador del Certamen.

Sisena
Els canals de participació seran els següents:

a. Obra discogràfica publicada i editada en format físic.

b. Obra publicada en plataformes d’Internet en format digital (en els dos casos caldrà justificar la data de publicació i el suport). 

c. Obra enviada al Certamen a través d’una maqueta o via digital a:
Celler Vall Llach
Certamen Terra i Cultura
Premi Miquel Martí i Pol
c/ Pont, 9
43739 Porrera
<[email protected]>

Les composicions enviades al Celler s’acompanyaran d’una gravació amb el títol de l'obra i del poeta, a més de nom i cognoms, adreça, telèfon, e-mail. Els promotors del Certamen tindran autonomia per cercar la possible cançó guanyadora entre les obres publicades, editades o presentades en qualsevol format, més enllà de les obres rebudes a la seu del Certamen.

Setena
El termini inajornable de recepció d’obres finalitzarà el dia 11 de setembre de 2020.

Vuitena
Un jurat anomenat per Celler Vall Llach, integrat per personalitats rellevants del món musical i poètic, i encapçalat pel seu President, atorgarà el premi establert a la base cinquena del Certamen. Si a consideració del jurat no s’assolís la qualitat musical i global desitjada, el premi podria declarar-se desert.
Els components d’aquest jurat es donaran a conèixer en el moment de fer-se públic el seu veredicte. La seva decisió serà inapel•lable i estarà facultat per resoldre qualsevol problema d’interpretació de les bases o no previst en aquestes.

Novena
El Jurat es reunirà al novembre a Porrera per decidir el guanyador de la 13a edició. L'anunci del veredicte del Premi es farà en un acte públic que se celebrarà a Barcelona.

Desena
El fet de participar en el Certamen implica el coneixement i l’acceptació de les bases.

FEU EL VOSTRE COMENTARI

Per comentar les notícies cal que estiguis registrat. Si ja hi ets, introdueix a continuació el correu electrònic i la clau. En cas contrari, fes clic al botó «Registra't» per donar-te d'alta.
Amb el suport de: